Inlogformulier

Er worden op onze volkstuinvereniging verschillende activiteiten georganiseerd voor zowel leden als buurtbewoners. 

Kalender voor 2019 is :
06 april Opening Seizoen 2019 - leden ontmoeting in Kantine - koffie met lekkers.
13 april Voorjaarsmarkt: stekjes&plantjes - rommelmarkt - drinken&koek
11 mei   Gezamenlijke Leden-Werkbeurt met koffietafel 
06 juli   Zomer-Fuif voor leden/partner/kids
24 aug. BBQ voor geïnteresseerde leden/partner/kids met eigen € bijdrage.
21 sept. Gezamenlijke Leden-Werkbeurt met koffietafel 
28 sept. Najaarsmarkt: oogst artikelen - rommelmarkt - drinken&koek - Einde seizoen 2019.

2018 Rommelmarkt flesjes en slinger

2018 Rommelmarkt plantjes

2018 Rommelmarkt laantje  2018 Rommelmarkt flesjes