Deze site is in ontwikkeling

Het volkstuinen park met haar siertuinen, verenigingsgebouwen en inventaris, hebben regelmatig goed onderhoud nodig, incl. alle aanwezige 
nutsvoorzieningen, machines en gereedschappen.
 
Als vereniging zijn we voor inkomsten afhankelijk van de leden jaarcontributie met daarnaast  variabele inkomsten van markten, donaties en admin. inkomsten.  Om hoge onderhoudskosten te voorkomen en de jaarcontributie zo laag  mogelijk te houden, wordt er naar gestreefd om verreweg de meeste onderhoudswerkzaamheden door de leden zelf uit te laten voeren.
 
Het inschakelen van een onderhoudsbedrijf wordt zo tot een minimum beperkt. 
 
Standaard besteden alle leden minimaal 15 uur p/jr. aan dit werk. Tijdens de georganiseerde gezamenlijke Leden-werkbeurten wordt aandacht
besteedt aan het onderhoud van de siertuinen, zoals snoeien, knippen, aanplant, schoffelen, ect. en het opruimen van het terrein en de gebouwen. 
 
Daarnaast moet er het technische onderhoud worden uitgevoerd aan de gebouwen en bovengenoemde zaken. Hiervoor kan alleen een  
beroep worden gedaan op leden die voldoende technische kennis en vakbekwaamheid bezitten.
 
Veel van de nodige werkzaamheden worden door leden als een vaste taak uitgevoerd volgens een jaarlijkse werktaken planning.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.