Inlogformulier

Tuinnr. 01 01a 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Bestuur x     x                     x x                                   x    
Vlin-   der- tuin         x           x         x                 x                      
Kan- tine   x         x             x                                   x x      
Bestuurs-   kantoor                           x                                            
Voor-   terrein kantine zijde                   x                                                    
Voor- ter-   rein parkeer zijde           x                                                            
Kantine-   parkje                                                       x   x            
Tax- atie   com- mis- sie x                           x x                           x            
Kas com-   mis- sie   x                                                           x        
Wifi           x                   x                                        
Alge-   meen onder- houd           x                 x x     x   x           x                 x
Alge- mene   planten- bakken                                                         x              
Zaag- hok                                                         x              
Dak- goten   en omge- ving kantine       x                                                                
Elektra                                     x       x       x                  
Water                             x x     x                                  
Kantine   textiel                                 x                                      
Win- kel                       x                                                
Gas- hok                         x                                              
Heg- gen   knip- pen                   x     x   x       x   x   x       x                 x
Haksel-   ploeg                         x           x   x   x       x                 x
Activi-   teiten                                       x   x                            
Koffie-   voor- ziening                                                   x                    
Kruiwa- genhok                                                                        
Grof vuil                                                 x                      
Losse taken     x           x                 x                         x       x  

Dit menu is alleen bestemd voor leden van VTVReijerwaard. Voor informatie kunt u klikken op de submenu's.

Er worden op onze volkstuinvereniging verschillende activiteiten georganiseerd voor zowel leden als buurtbewoners. Zo hadden we in 2018 Rommelmarkt. 
2018 Rommelmarkt flesjes en slinger

2018 Rommelmarkt plantjes

2018 Rommelmarkt laantje  2018 Rommelmarkt flesjes

Klik hier voor de kapregeling

Ons complex is gelegen tussen de Kromme Zandweg en het Zuiderpark, omgeven door water en veelal vrijstaande huizen. Een oase van rust in een natuurlijke omgeving waar verschilende soorten vogels te vinden zijn. Hoewel de leden inmiddels gewend zijn aan de rust en natuur kunnen bezoekers zich niet voorstellen dat ook dit een stukje Rotterdam is. Wie ons terrein via de poort betreedt zal na het volgen van het pad weer op dezelfde plaats uitkomen. Bezoekers die denken via ons terrein het Zuiderpark te bereiken worden dan ook teleurgesteld.

Bekijk Reijerwaard op tv en vanuit de lucht!

Met een drone zijn mooie filmbeelden gemaakt van de tuinen. Ook zijn er foto's door de drone gemaaktimage002

 

 

 

 

 

 

 

 

image110

 

Voor de serie "Flikken Rotterdam" zijn er opnames gemaakt op ons complex. Van de opnames zijn ook foto's gemaakt.

 

 

In het voorjaar van 2016 start Flikken Rotterdam met uitzenden.

 

 

 

Foto's van de opnames van Flikken Rotterdam en de drone treft u ook aan onder de submenu's Flikken Rotterdam en Drone.

 

Op ons complex treft u een mooie natuur aan. Niet alleen de vegetatie is het bekijken waard ook niet alledaags in Rotterdam voorkomende vogelsoorten kunt u bij ons tegenkomen.

Onderstaande fot's zijn op ons complex gemaakt

 IMG 0017

 

De ekster is een brutale bezoeker die er niet voor terugdienst het eten van je bord te pikken

 

 

 

IMG 0025

 

 

 

 

 

 

Halsbandparkieten zijn tropische vogels, afkomstig uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika. Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Op ons complex vertoeft in de zomer een groep van ongeveer 40 stuks. Ze slopen de bomen. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai zich permanent weten te vestigen: het gaat om oorspronkelijk ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden.

IMG 0045

 

 

Toch wel iets bijzonders toen we in 2014 deze roofvogel op ons complex in een boom zagen zitten. Het bleek een woestijnbuizerd te zijn. Achteraf was hij van een valkenier die hem in het Zuiderpark was kwijtgeraakt. Dit zijn opmerklijke roofvogels in de zin dat ze slimme sociale jagers zijn. Ze jagen dus samen in groepen en werken met elkaar om de prooi te vinden en vangen. De woestijnbuizerd is eigenlijk meer een havik maar 'Parabuteo' betekend 'soorteglijk aan buizerd', dus we doen het maar ermee. Deze roofvogelsoort komt voor in de Zuid-West delen van Amerika en meeste delen van Zuid-Amerkia. Woestijnbuizerds houden van semi-droog halfwoestijn gebieden met een paar bomen. In Zuid-Amerika wonen ze ook in moeras en mangroven gebieden. Nesten worden door het vrouwtje in bomen, bossen en cactussen gebouwd en zijn klein en compact van takken en bladeren gemaakt. Er worden tussen twee tot vier eiren soms well drie keer per jaar gelegd. Woestijnbuizerd eieren duren 35 dagen om uit te broeden en na 50 dagen kunnen jonge roofvogeltjes goed vliegen. Vaak blijven de jonge roofvogel bij de ouders om te helpen met jagen en om de jong te verzorgen. Vanwege zijn social gedrag is de woestijnbuizerd een geliefde roofvogel voor de valkerij.   

 IMG 0317

 

De groene specht. Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Als broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Het voedsel bestaat uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld. De lachende roep valt vaak eerder op dan de vogel zelf, maar wie eens een groene specht tekeer heeft zien gaan op een mierenhoop zal dit niet snel vergeten!

 IMG 4444

 

  

De grote bonte specht is de drummer van het bos; zowel mannetje als vrouwtje roffelen op takken om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten hakken een nestholte uit in bomen, waarbij de voorkeur, begrijpelijk, uitgaat naar zachte houtsoorten. Berken zijn favoriet, maar andere boomsoorten worden ook gebruikt om een holte met rond gat in uit te hakken. Een specht krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd; de grote bonte specht maakt geen comfortabel nest voor de jongen.

 

 

 

  

Het imkeren op een volkstuin

 
foto1
Kennismaking met de imker

Ik ben Cedric Sprockel, 32 jaar en woon samen met mijn vriendin in Rotterdam Noord. We zijn sinds 16 december 2014, de trotse ouders van ons eerste dochter Joanna.

Al enige jaren is mijn hobby het imkeren.

Ik doe dit uiteraard omdat ik het leuk vind om te doen maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan de bijensterfte die momenteel wereldwijd heerst.

Daarnaast vind ik het leuk om demonstraties te geven basisscholen en open dagen. 

 

Introductie imkeren    image008

Wat is een honingbij?

Wat is het verschil tussen een bij en een wesp?

Hoe kun je het beste honing bewaren? Wat doet een imker eigenlijk?

Waarom zijn honingbijen nuttig?

Waarom steekt een bij?

Als hobby imker krijg ik regelmatig van dit soort vragen.

 

Het nut van bijen

Bijen maken niet alleen overheerlijke honing, ze zijn vooral erg nuttig. Ze zijn een belangrijke factor in de natuur en voor de voedselproductie. Honingbijen zorgen voor de bestuiving van een groot deel van de voedsel gewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Daarnaast zorgt de honingbij door bestuiving van veel wilde planten voor de nodige biodiversiteit in de natuur. Naast deze belangrijke taak in de natuur, is de honingbij leverancier van vele nuttige producten voor de mens. image002

Wanneer steekt een honingbij?

In de natuur zien we honingbijen maar ook wilde/solitaire bijen. Deze laatste soort produceert geen honing maar leeft voornamelijk van stuifmeel. Bijen kunnen steken, maar honingbijen doen dit normaal gesproken alleen wanneer het bijenvolk bedreigd wordt. De meeste kans om gestoken te worden is dan ook in de buurt van de woning (kast) van de bijen.    

De wachtbijen merken een indringer op en geven een alarmgeur af, waardoor andere bijen gaan steken. Vaak zullen bijen eerst nog gaan dreigen door luid zoemend rond de indringer te vliegen. Als de indringer zich daarop rustig uit de voeten maakt, zal het meestal niet tot steken komen.

De bijen die je in de tuin op bloemen ziet, zijn druk met het halen van nectar of stuifmeel en zullen niet steken, zelfs niet als je ze heel dicht nadert.

Alleen als zo'n bij in de knel komt, zal de bij steken. Voor de bij heeft dit echter geen enkel doel, want er valt niets te verdedigen. Bovendien kost dit de bij haar leven. De angel blijft achter in de huid, waardoor de bij sterft.

De lastigste insecten die aan het einde van de zomer op eten en drinken af komen, zijn geen bijen, maar wespen. Bij wespen blijft de angel niet achter, zodat een wesp meerdere keren kan steken

Voorkomen van steken

   Sla niet naar bijen

      Wanneer u een bij vlak bij u ziet of om u heen hoort zoemen, blijf dan rustig. In de meeste gevallen zal de bij een toevallige voorbijganger zijn. Wanneer u rustig blijft, vliegt de bij vanzelf weer verder. Als de bij toch om uw gezicht blijft zoemen, dan is het een wachterbij in de buurt van een bijenvolk. De bij probeert u duidelijk te maken dat u weg moet wezen. Loop kalm weg in de richting waar u vandaan kwam en de bij zal terug keren naar zijn volk.

      Als u gaat rennen of wild om u heen gaat slaan, wekt dit agressie op en zal de bij eerder steken.

   Let op bij werkzaamheden in de tuin.

      U kunt gerust in uw tuin tussen de bloemen werken terwijl er bijen vliegen. Ze zullen niets doen, tenzij u per ongeluk in een bij grijpt en de bij klem komt te zitten. De bij zal dan uit noodweer steken.

   Sterk geurende parfums en zweetlucht trekt bijen aan.

      Met name in de buurt van een bijenvolk kunnen deze geuren bijen naar u toe lokken en agressie opwekken.

   Loop niet blootvoets door een grasveld.

       In een grasveld bloeien vaak klavers of andere bloemen, waar bijen en hommels graag op vliegen. Als u er met blote voeten op trapt, zullen ze uit noodweer steken.

   Doe lang haar vast of draag een pet in de buurt van een bijenkast/korf.

       In de buurt van een bijenvolk of op een drukke vliegroute kan een bij makkelijk in uw haar verward raken. Mocht dit gebeuren, probeer de bij er dan niet met wilde bewegingen    uit te slaan. Vraag iemand de bij rustig te bevrijden uit uw haar.

Wat is honing?
Honing wordt door de honingbij gemaakt van nectar uit bloemen. Nectar is een zoet plantensap, bedoeld om insecten naar de bloem te lokken. De bij zorgt door haar bezoek aan verschillende bloemen voor bestuiving, waardoor de bloem zaden en vruchten kan vormen.

Nectar wordt door de bijen ‘veredeld’ tot het natuurproduct honing.

Enzymen van de bij zetten nectar om in enkelvoudige suikers. Vervolgens dikken de bijen de oplossing in tot honing. Honing bevat dus natuurlijke suikers, maar daarnaast ook allerlei stoffen die van nature in plantensappen zitten, zoals vitaminen en mineralen. Die plantenstoffen bepalen de smaak. Ook bevat honing enzymen en verschillende soorten stuifmeel (ongeveer 30 mg per kg honing).

Eén potje honing, een hoop werk!


Om 1 eetlepel honing te verzamelen moet een bij zo'n 4.000 bloemen bezoeken. Dat doet ze in een straal van 3 km rond de bijenkast. Een bij kan vliegen met een snelheid van 40 km per uur. Voor het verzamelen van 1 kg honing moet een totale afstand van ongeveer 50.000 km worden gevlogen. Dat is bijna de wereld rond!

Nectar wordt verzameld en meegenomen naar de bijenkast. De bijen slaan de nectar op in de cellen van de raten en voegen eigen enzymen toe. Vervolgens wordt de honing ingedikt door ventilerende bijen.

Zodra het vochtgehalte voldoende laag is, is de honing klaar en wordt de cel verzegeld met een laagje bijenwasimage026

Honing van de imker

Waarom is honing bij de imker duurder dan in de supermarkt?
De meeste imkers in Nederland zijn hobbyimkers. Als alle kosten gerekend worden, wordt er eigenlijk niets verdiend aan de honingverkoop. Toch is de "echte honing van de imker" duurder dan honing uit de supermarkt. Hoe kan dit?

De imker in Nederland is over het algemeen een kleinschalige hobby imker. De honingoogst gaat op ambachtelijke manier en is niet geautomatiseerd. Het seizoen in Nederland is kort. De bijen produceren honing van maart/april tot juli/augustus. In andere werelddelen gaat dit het hele jaar door, waardoor een bijenvolk veel meer opbrengt dan hier.

Op de honing in de supermarkt staat vrijwel altijd: "gemengde EG en niet EG honing". Dit betekent dat de honing overal vandaan kan komen, veelal uit China en Zuid-Amerika. Deze honing wordt goedkoop ingekocht in grote hoeveelheden en gemengd tot een product wat altijd hetzelfde smaakt. De honing in de supermarkt is dus geen echte zuivere honing, het is altijd een mengsel van verschillende producten. Bovendien is het tijdens de verwerking vaak verhit, waardoor verschillende nuttige stoffen verloren gaan.

De "echte honing van de imker" wordt niet verhit en is een zuiver product. Ook bevat de honing van de imker sporen van stuifmeel uit eigen omgeving, wat een gunstig effect op mensen met hooikoorts kan hebben.

Conclusie: Echte zuivere honing van de imker is een totaal ander product dan de industrie honing uit de supermarkt. De prijs vergelijken van deze producten is als appels met peren vergelijken.

De imker

Een bijenvolk kan zich in principe zelf redden. Ze hoeven niet, zoals huisdieren, elke dag te worden gevoerd. Toch wil een imker graag honing oogsten, zijn volken sterk houden en voorkomen dat ze er vandoor gaan (zwermen). Bijen blijven wilde dieren en laten zich niet makkelijk leiden.

De werkzaamheden, die ik als imker uitvoer, zijn in grote lijnen:

Controle van de volken in het vroege voorjaar


Alle volken worden nagekeken. Van eventueel dode volken worden de kasten opgeruimd. Zwakke/kleine volken en moerloze volken (volken zonder koningin) worden verenigd met sterke volken.

Oude en beschimmelde raten worden verwijderd. Teveel aan wintervoer wordt verwijderd om te voorkomen dat er later suiker in de honing terecht komt. Afhankelijk van de grootte van een volk, wordt de ruimte van de bijenkast beperkt. Alle volken krijgen een schone bodem.

Kastruimte geven


In de loop van het voorjaar zal het volk sterk groeien. Ik kijk regelmatig hoe de ontwikkeling verloopt en als de kasten te vol worden, wordt er extra kastruimte gegeven. Vanaf april moet de bloei van planten in de gaten gehouden worden. Wanneer er veel planten in bloei staan kan er extra ruimte in de vorm van een honingkamer op het volk gezet worden.

De honingkamer wordt gescheiden van de rest van de kast door middel van een rooster. De koningin kan niet door dit rooster, de werksters wel.

Op deze manier kan er geen broed in de honingraten komen, maar zal de ruimte alleen gebruikt worden voor de opslag van honing.image022

De bijen hebben, om de winter door te komen, een flinke voorraad energierijk voedsel nodig. Hiervoor verzamelen ze de honing. Als imker haal je natuurlijk een deel van de honing uit de kasten. Om deze voorraad aan te vullen wordt, na de laatste honingoogst, suikerwater gegeven.

Eind augustus/begin september geef ik ieder volk 15 kg suiker, opgelost in water. Ruim een week lang krijgen de bijen elke avond een flinke portie, die ze vanuit de voerbak opslaan, indikken en uiteindelijk verzegelen in de raten.

De honingbij

De honingbij (Latijn voor Apis mellifera) is een vliesvleugeliginsect uit de familie bijen en het geslacht honingbijen (Apis). De honingbij is de bekendste bijensoort vanwege het algemene voorkomen en de grote aantallen exemplaren. De honingbij wordt gewaardeerd door de mens vanwege de belangrijke rol als bestuiver van vele plantensoorten zoals fruitbomen. Daarnaast is de honingbij de belangrijkste leverancier van verschillende natuurproducten zoals honing, bijenwas, koninginnengelei en propolis. De honingbij wordt door mensen op grote schaal in kunstmatige bijenkorven gehuisvest voor productiedoeleinden. De honingbij wordt echter ook bedreigd door de mens en vele bijenvolken zijn verdwenen. Belangrijke oorzaken zijn verschillende vermoedelijk bijenparasieten en insecticiden, maar veel is onbegrepen. Omdat de honingbij een van de best bestudeerde insecten is, is wel veel bekend over het complexe gedrag en het al even complexe kliersysteem dat daarbij een rol speelt. De honingbij is niet de enige bestuiver, maar vanwege het wereldwijde voorkomen en de grote aantallen is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloeiende planten.

Het volk 

Het bijenvolk kent verschillende verschijningsvormen, die kasten worden genoemd, de 'moer', de 'werkster' en de 'dar'. De moer of koningin is het zeldzaamst. De koningin is degene die het nest in stand houdt door grote hoeveelheden eitjes te leggen, tot 2000 per dag. De werksters zijn net als de moer vrouwelijk. De meeste exemplaren van de honingbij zijn werkster.

De dar (de foto hiernaast)

image030

In de zomer komen de mannelijke bijen tevoorschijn, de darren. Behalve bij de paring, spelen ze een rol bij de temperatuurregeling in de kolonie. Als er niet genoeg stuifmeel in het bijennest aanwezig is worden ze verwijderd. In een nest is in de winter een moer en ongeveer 10.000 werkbijen aanwezig, er zijn dan geen darren. In de zomer zijn enkele honderden darren aanwezig en kan het aantal werksters oplopen tot 80.000

Darren ontstaan uit onbevruchte eieren. De eieren waar de darren uit geboren worden, net zoals de eieren waaruit de werkbij en de eieren waaruit de volgende koninginnen worden geboren, worden gelegd door de koningin zelf. De dar heeft dus geen vader, maar wel een grootvader. De eieren waar darren uitkomen worden in grotere cellen gelegd dan de eieren voor een werkbij. Het aantal beperkt zich meestal tot enige honderden. Een heleboel van die grotere celletjes bij elkaar wordt darrenraat genoemd. Het duurt 24 dagen voordat darrenbroed uitkomt (3 dagen eistadium, 6 dagen larvenstadium, 15 dagen popstadium). Een dar is een maatje groter dan de werkbij, maar een maatje kleiner dan de koningin. De ogen zijn twee keer zo groot als de ogen van de werkbij en de koningin. Een dar kan niet steken zoals een werkbij.

De dar haalt geen honing, geen stuifmeel, voert geen larven, bouwt geen raat en laat zich het liefst voeren door de werkbijen. Zijn bijdrage aan de kolonie is wat helpen bij de temperatuurregeling. Wanneer de temperatuur te laag wordt, gaan de darren en de werkbijen warmte genereren door te trillen en wanneer de temperatuur te hoog wordt, gaat de dar net als alle werkbijen met de vleugels wapperen ter ventilatie.

Het is de taak van darren te paren met de koningin. In het nest hebben darren en jonge koninginnen nog geen speciale belangstelling voor elkaar. Het paren vindt exclusief in de lucht bij darrenverzamelplaatsen plaats.

Dit zijn open plekken op 10 tot 40 meter in de lucht. Darren scheiden een feromoon af waarmee andere darren en bijenkoninginnen op bruidsvlucht worden aangetrokken tot deze plaatsen. Waarschijnlijk wordt dit feromoon ergens in de kop van de darren geproduceerd.

Als er een koningin verschijnt reageren de darren op een feromoon dat door de koningin wordt afgescheiden met zo hard mogelijk achter haar aan te vliegen. Deze darren vormen dan een darrenkogel of een darrenkomeet. De snelste darren paren met de koningin. Dit kan wel tot op 60 meter hoogte gebeuren.

Bij een paring stulpt het geslachtsorgaan, ook wel bevruchtingsteken genoemd, naar buiten. Het bevruchtingsteken blijft dan aan de koningin zitten waardoor de dar direct het leven laat. Het bevruchtingsteken moet dan weer eerst door haar, of door een volgende dar worden verwijderd voor de volgende paring kan plaatsvinden.

De koningin paart met meerdere darren en ontvangt bij elke paring tot zo'n 6 miljoen zaadcellen.

De levensduur van een dar is erg afhankelijk van de omstandigheden waarin een dar opgroeit en kan variëren van 12 tot 90 dagen.

In juli of augustus, na het broedseizoen, wanneer er veel minder stuifmeel wordt opgehaald door de werkbijen, vindt de darrenslacht plaats. Dit is geen echte slacht. De darren worden eerst een tijdje niet meer gevoerd en wanneer verzwakt verdrijven de werkbijen de darren uit het volk. Buiten de bijenwoning zal de dar snel overlijden.

De Koningin (Zie hieronder de geboorte)image056

Het leven van een nieuwe koningin begint als bevrucht eitje. Het duurt daarna 16 dagen voordat een koningin is volgroeid (voor een dar en een werkbij is dat respectievelijk 24 en 21 dagen). Die 16 dagen zijn als volgt verdeeld:

na 3 dagen komt er een larve uit het eitje,

die larve wordt dan 6 dagen goed gevoed, waarna deze zich verpopt,

het popstadium duurt 7 dagen.


Dat het ene bevruchte eitje een
werkbij wordt en het andere bevruchte eitje een koningin, wordt bepaald door de hoeveelheid koninginnengelei die het krijgt in het larvestadium.

Een koningin kan maximaal zo'n 1900 eitjes per dag leggen. Voor de productie van die eieren heeft ze in haar achterlijf dan ook in verhouding bijzonder grote eierstokken. Eerst zoekt de koningin daartoe een schone cel, en stelt ze daarvan ook de grootte vast. Pas dan stopt ze haar achterlijf in de cel. Dan gebeurt het eigenlijke afzetten van een langwerpig eitje op de bodem van de cel.Bijenlarven

In een grotere cel (een darrencel) legt ze een onbevrucht eitje, en in een kleinere cel (een werkstercel) - of juist een grotere verticale cel - legt ze een bevrucht eitje. De grotere verticale cellen waar de jonge koninginnen uitkomen worden koninginnencellen of moerdoppen genoemd. Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende werkbijen aanwezig, de hofstaat. Dit "verzorgen" bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin.

De levensduur van een koningin is maximaal zo'n 5 jaar, maar meestal zal ze eerder worden vervangen; door de bijenhouder of door de werkbijen zelf. De werkbijen zullen dat doen zodra de koningin slechter gaat presteren.

Normaal gesproken loopt er in een volk maar één koningin rond. Als er meerdere koninginnen tegelijkertijd zijn dan zullen ze elkaar bevechten totdat er maar één overblijft. Om die reden bestaat bijvoorbeeld ook het tuten en kwaken. (Tuten: geluid van een pasgeboren koningin die over de raten loopt. Kwaken: geluidvan de koninging in haar cel voor de geboorte)

Alleen in het geval van een stille moerwissel kunnen er wel eens tegelijkertijd meedere koninginnen in een volk zitten.

De levensduur van een koningin is maximaal zo'n 5 jaar, maar meestal zal ze eerder worden vervangen; door de bijenhouder of door de werkbijen zelf. De werkbijen zullen dat doen zodra de koningin slechter gaat presteren. Normaal gesproken loopt er in een volk maar één koningin rond. Als er meerdere koninginnen tegelijkertijd zijn dan zullen ze elkaar bevechten totdat er maar één overblijft. Om die reden bestaat bijvoorbeeld ook het tuten en kwaken. Alleen in het geval van een stille moerwissel kunnen er wel eens tegelijkertijd meedere koninginnen in een volk zitten.

Moerwissel kan op 2 manieren.

De nieuwe koningin komt uit het ei. De oude neemt de helft van het volk mee om op een andere plek te gaan hangen. (normale moerwissel)

De werkbijen vervangen zelf de koningin. Voordeel is dat er geen zwerm ontstaat bijvoorbeeld bij zwermtrage bijen zoals de Buckfast

De werkbij

Het leven van een werkbij begint als bevrucht eitje (de koningin kan aan een eitje al dan niet sperma toevoegen om het te laten bevruchten). Afhankelijk van de als larve verkregen hoeveelheid koninginnengelei wordt dit eitje een werkbij of een koningin (die dus beide van het vrouwelijke geslacht zijn).


Het duurt 21 dagen voordat een werkbij is volgroeid (voor een koningin en een dar is dat respectievelijk 16 en 24 dagen).

Die 21 dagen zijn als volgt verdeeld:

na 3 dagen komt er een larve uit het eitje,

die larve wordt dan 6 dagen goed gevoed, waarna deze zich verpopt, het popstadium duurt 12 dagen.

Meestal wordt gesteld dat de na het popstadium volgroeide werkbij vervolgens eerst 21 dagen binnendienst doet, en daarna 21 dagen buitendienst, en in totaal dus 42 dagen (6 weken) oud wordt.

Echter, de bijen die met een natuurzwerm mee gaan leven gemiddeld veel langer dan 6 weken, en de bijen die na de winter moeten bijdragen aan de grootste groei van het volk leven gemiddeld veel korter. Winterbijen kunnen tot 7 maanden leven.

De daadwerkelijke levensduur van de werkbij is erg afhankelijk van de omstandigheden waarin de werkbij opgroeit, hetgeen voor een groot deel wordt bepaald door de tijd van het jaar


Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende werkbijen aanwezig, de
hofstaat. Dit "verzorgen" bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin.

Producten gemaakt van honing

Van de honing die de bijen produceren worden tal van producten gemaakt. Het bekendste en meest gebruikte product is natuurlijk de honing zelf. Niet alleen lekker voor in de thee, op brood, door de yoghurt of op de pannenkoek, maar ook nog eens gezond.

Honing wordt niet alleen gebruikt voor de consumptie, maar speelt ook vaak een rol in medicinaal gebruik of in cosmetica (shampoo, zeep, schoonheidsmaskers, etc.).

Daarnaast worden nog honingwijnen (mede) of –likeuren gemaakt.

Zoals al eerder benadrukt worden aan de “honing van de imker” geen bijproducten toegevoegd en gaan geen belangrijke bestanddelen verloren door menging of verhitting en heb je de honing zo in de meest pure vorm in handen.

Het nuttigen van honing van een imker uit de omgeving, heeft een positief effect op mensen die met hooikoorts te kampen hebben. Het door de honing verwerkte stuifmeel, werkt als een soort ‘inenting’, waardoor de persoon in kwestie natuurlijke antistoffen zal aanmaken tegen de hooikoorts.

Het nuttigen van streekproducten is dus niet alleen een economisch steuntje in de rug van de imker/kweker of teler, maar ook nog eens goed voor de persoonlijke gezondheid.

Bent u geintereseerd in mijn honing?

Ambachtelijke honing direct uit eigen volkstuinen omgeving Rotterdam Noord/Zuid kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden besteld./ophalen i.o.

Bloemen

LindeHoningpotjes

Klaver

Heide

Acacia

Koolzaad

Zonnebloem

Eucalyptus

Boekweit

Lavendel

Prijzen 2015:

€ 5,— voor 250 gram

Potten van 500 gram ook beschikbaar


Ik hoop dat u na het lezen van deze beschrijving meer inzicht heeft gekregen in het bijenwereldje.
 
Voor meer uitgebreide informatie http://imkerijbumble-bee.nl/

Cedric Sprockel

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

Huishoudelijk reglement

Volkstuinvereniging

“Reijerwaard”

 

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1.

Dit huishoudelijk reglement, vastgesteld overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de vereniging krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering (ledenvergadering) van de vereniging: Volkstuinvereniging Reijerwaard treedt in werking op het ogenblik, dat de ledenvergadering hieraan haar goedkeuring heeft gegeven, zijnde tweeentwintig november twee duizend veertien (09.11 .2002).

Artikel 2.

Onder een tuin wordt verstaan een perceel grond, dat tot nuts- en/of verblijfstuin is bestemd, zulks uitsluitend ten behoeve van niet beroepsmatig gebruik door één of meer natuurlijke personen.

Artikel 3.

 1. Ten behoeve van de vereniging kan het bestuur statuten en reglementen doen samenstellen.
 2. De door het bestuur opgestelde statuten en reglementen behoeven de instemming van de ledenvergadering als in artikel 27 lid 3 van de statuten van de vereniging verwoord.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden kunnen beschikken over de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van de RBVV.

LEDEN EN KANDAATLEDEN.

Artikel 4.

 1. Personen, die lid van de vereniging willen worden, geven zich schriftelijk op als kandidaat lid bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur plaatst de namen van de kandidaat leden naar het tijdstip van aanmelding op een volglijst. Naarmate er tuinen beschikbaar komen, draagt het bestuur kandidaat-leden voor bij de RBVV ter afsluiting van een overeenkomst tot verhuur en/of ingebruikgeving van een tuin.
 2. Het bestuur is bevoegd van de volgorde van de volglijst af te wijken, een proefperiode vast te stellen of een kandidaat-lid als lid te weigeren onder opgave van redenen.
 3. Het bestuur zal de aanmelding van een kandidaat-lid binnen één maand na inschrijving laten registeren op het secretariaat van de RBVV middels de door de RBVV daarvoor opgestelde formulieren.

Artikel 5.

 1. Aan een lid wordt in beginsel niet meer dan één tuin ter beschikking gesteld. Het lid sluit daartoe een overeenkomst tot ingebruikgeving met de RBVV.
 2. Indien het aantal beschikbare tuinen dit toelaat kan ter beoordeling van het bestuur aan meerderjarige gezinsleden van de leden eveneens een tuin ter beschikking worden gesteld.

Deze gezinsleden zullen zich moeten aanmelden als kandidaat-lid en kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten onder de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel 6.

 1. leder lid is verplicht mee te werken aan het algemeen werk op het volkstuincomplex en dient daartoe de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.

Onder algemeen werk wordt verstaan het in goede staat houden van het volkstuincomplex in de breedste zin van het woord alsmede het deelnemen in commissies van de vereniging, een en ander door het bestuur vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal verplichte werkuren per jaar vast.

 1. Indien een lid nalaat deel te nemen aan het algemeen werk of het aantal verplichte werkuren niet verricht, kan het lid door het bestuur een boete worden opgelegd,. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 1. Het is niet toegestaan de in lid 2 genoemde uren over te dragen aan een ander lid.  

Artikel 7.

 1. Het houden van duiven, kippen, konijnen, varkens of andere dieren op de tuinen is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging en van het bestuur van de RBVV. Hiervan uitgezonderd zijn aangelijnde huisdieren zoals honden en katten. Vogels mogen uitsluitend worden gehouden in een ruimte in het tuinhuisje. Voor dieren mogen geen aparte opstallen worden opgericht.

Artikel 8.

 1. Leden die op een tuin een tuinhuisje, broeikasje of schuurtje of andere opstal willen oprichten c.q. laten oprichten, veranderen. vernieuwen of uitbreiden, dienen in het bezit te zijn van de daartoe vereiste toestemmingen en/of vergunningen.
 2. Het lid draagt zelf zorg voor de aanvraag van deze toestemming en/of vergunning. Het verzoek om de vereiste toestemming en/of vergunning wordt ingediend via een daarvoor bestemd formulier bij het bestuur van de vereniging die aansluitend het verzoek zal neerleggen bij het secretariaat van de RBVV. De RBVV zorgt dat het verzoek via de geëigende kanalen terecht komt bij de bevoegde instanties tot het verlenen van de toestemming en/of vergunning. Een kopie van het betreffende formulier is als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. De regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op de tuin staat vermeld in een bijlage bij dit huishoudelijk reglement.
 3. Het bestuur van de vereniging en/of het bestuur van de RBVV is niet aansprakelijk indien één of meerdere (overheids)vergunningen worden geweigerd.

Artikel 9.

 1. Het lid mag de tuin slechts gebruiken voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning. Het lid mag - na daartoe verkregen vergunning en/of toestemming - op de tuin slechts plaatsen en geplaatst houden een tuinhuisje en overige opstallen bestemd tot het gebruik van een nuts- en/of verblijfstuin.
 2. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan, tenzij het bestuur hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Ieder lid heel de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, en is verplicht deze in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de vereniging.
 4. Een commissie belast met het toezicht zal in gevallen van verwaarlozing het betreffende lid hiervan aanzegging doen. Bij niet naleving van de verplichtingen tot onderhoud zal de commissie het bestuur van de vereniging schriftelijk in kennis stellen van de door haar geconstateerde verwaarlozingen. Het bestuur zal die maatregelen treffen zoals in dit huishoudelijk reglement in artikel 14 omschreven.

Artikel 10.

Het lid heeft - onder meer - de navolgende verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van zijn tuin:

 1. het lid zal de tuin ordelijk en netjes bewerken en gebruiken; het is niet toegestaan cannabis en/of papaver te kweken of een ongecultiveerde tuin aan te leggen;
 2. het lid dient het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin te onderhouden en schoon te houden;
 3. het lid zal alle nodige milieuvriendelijke maatregelen nemen tot het weren van ongedierte;
 4. het lid dient bomen, heesters enz. struiken e.d. zodanig te plaatsen dat de schaduwoverlast voor de naast gelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt;
 5. het lid dient de heggen, heesters en/of struiken op de tuinafscheidingen zodanig te knippen dat deze de voorgeschreven hoogte van 50cm en de voorgeschreven breedte van 30cm niet te boven gaan;
 6. het is het lid verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad of van braamstruiken te maken;
 7. het lid moet de tuin afsluiten met een in goede staat verkerend hek, dat naar binnen openslaat en dat voorzien is van het door het bestuur toegekende tuinnummer;
 8. het is het lid niet toegestaan afscheidingen en afrasteringen te verbreken of te beschadigen; grenspalen mogen niet worden beschadigd, weggenomen of verplaatst.

Artikel 11.

Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex zal/zullen:

 1. tuinafval en mest op de tuinen op onzichtbare wijze worden opgeborgen;
 2. afval niet worden gedeponeerd buiten de containers, die voor afvoeren van afval bestemd zijn, tenzij anders door het bestuur is beslist;
 3. geen rijwielen, motoren, scooters e.d. op de paden worden geplaatst;
 4. geen afval worden verbrand;
 5. geen greppels of waterkeringen worden gegraven door en/of langs de tuinpaden;
 6. geen hagen, bomen, heesters en/of andere eigendommen van de vereniging worden gesnoeid of beschadigd, tenzij hiervoor opdracht is gegeven door het bestuur of door de door het bestuur ingestelde tuincommissie;
 7. de leden en familieleden zich niet op gazons van het tuincomplex bevinden anders dan om verplichte werkzaamheden te verrichten;
 8. geen afval buiten de tuin worden geworpen in gemeenschappelijke borden en sloten;
 9. geen paden en sloten worden verontreinigd.

Artikel 12.

1. leder lid heeft de verplichting te voorkomen dat door hem en/of zijn gezinsgenoten overlast wordt aangedaan aan andere leden van de vereniging.

In het bijzonder gelden de navolgende voorschriften:

 1. het is verboden op enigerlei wijze muziek voort te brengen, zodanig dat het geluid daarvan hoorbaar is buiten de tuin van het lid zelf;
 2. het is verboden ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden; bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de hun reglementair opgedragen taken;
 3. het is niet toegestaan de paden te berijden met auto's, motoren, scooters, rijwielen, bromfietsen enz., behoudens door het bestuur verleende ontheffing; van vorenstaande zijn rolstoelen, scootmobiels e.d. uitgesloten;

aan kinderen tot zes jaar is het echter wel toegestaan om de paden te gebruiken met driewielers, skelters, fietsen e.d.

 1. het gebruik van elektrische en motorische aangedreven machines en gereedschappen is op zondagen in het seizoen niet toegestaan.

2. Voorts is het niet toegestaan:

 1. waterkeringen te maken;
 2. in de paden te graven;
 3. afval in de sloot te doen afvloeien of te deponeren;
 4. te collecteren zonder toestemming van het bestuur;
 5. goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur;
 6. publieke en/of politieke propaganda op het tuincomplex te maken;
 7. de publicatieborden te gebruiken zonder toestemming van het bestuur;
 8. aanhangwagens en/of caravans te plaatsen op de tuin, de paden of het tuincomplex, behoudens door het bestuur verleende ontheffing;
 9. aan auto's te sleutelen en/of auto's te wassen op de parkeerplaats;
 10. van de paden gebruik te maken met fietsen of andere voertuigen; aan kinderen tot zes jaar is het echter wel toegestaan om de paden te gebruiken met driewielers, skelters en fietsen.
 11. auto’s op het complex te parkeren buiten de daartoe aangegeven             parkeervakken en uitsluitend volgens de door het bestuur vastgestelde           parkeerregels .

Het parkeren van auto's op het voorterrein van de vereniging is niet anders toegestaan dan in de periode van een april tot en met dertig september.

Artikel 13.

De leden dienen ervoor zorg te dragen dat gezinsleden, familie en andere bezoekers zich houden aan de voorschriften van de vereniging. De leden zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging, ook voor schade toegebracht door hun gezinsleden, familie of andere bezoekers.

Artikel 14.

 1. Het bestuur kan - vooruitlopend op nadere maatregelen - leden de toegang tot de tuin ontzeggen voor de duur van één maand, indien zij:
 2. de tuin verwaarlozen;
 3. weigeren deel te nemen aan het algemeen werk;
 4. de contributie en grondhuur niet op de gestelde tijd betalen;
 5. in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en/of van de RBVV handelen;
 6. anderen bij voortduring zonder noodzaak hinderen en/of overlast veroorzaken;
 7. zich andermaal goederen toe-eigenen;
 8. de belangen van de vereniging en/of van de RBVV niet naar behoren behartigen;
 9. handelingen plegen in strijd met de goede zeden en gewoonten, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen prostitutie, dealen en gebruik van drugs etc.
  1. Het bestuur van de vereniging doet onverwijld mededeling van een dergelijke maatregel aan het bestuur van de RBVV;
  2. Het lid dat de toegang tot de tuin is ontzegd of dat tussentijds het lidmaatschap is opgezegd, als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub a van de statuten van de vereniging, kan in beroep gaan bij het dagelijks bestuur van de RBVV binnen 8 dagen na dagtekening waarop het besluit tot ontzegging van toegang tot de tuin of het besluit tot opzegging van het lidmaatschap schriftelijk aan het betrokken lid is meegedeeld. Het beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingesteld.

Artikel 15.

 1. De contributie voor het komende boekjaar wordt op een ledenvergadering vastgesteld.
 2. Het lid dient binnen 30 dagen na verzending van de nota voor contributie, voor grondhuur en voor mogelijke andere verplichtingen (als rioolrecht e.d.) voor betaling zorg te dragen door middel van storting op de bank en/of girorekening van de vereniging zonder korting of compensatie.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid aan de vereniging vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het totaal door het lid verschuldigde, zulks zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag - met een minimum van € 150,- - en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 4. Indien het lid niet op de 1e juni ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan kan het lidmaatschap namens de vereniging worden opgezegd tegen 30 september van het lopende boekjaar of tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 4 weken, een en ander als bepaald In artikel 10 lid 4 van de statuten van de vereniging.

BESTUUR.

Artikel 16.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie en een maximum van negen personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter secretaris en penningmeester zijn in het rooster van aftreden nimmer gelijktijdig aftredend. De eerste maal geschiedt dit per loting, waarbij een in functie gekozen functionaris alsmede 1/3 deel van de andere bestuursleden aftreden.
 3. De functies binnen het bestuur, anders dan die van voorzitter, secretaris en penningmeester, worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur verdeelt de overige taken onderling.

Artikel 17.

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie personen, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur kan worden uitgebreid tot vijf personen.
 2. De functies van voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester, en secretaris en penningmeester kunnen niet in één persoon worden verenigd.
 3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn belast met de gehele regeling van die zaken, waartoe zij krachtens het huishoudelijk reglement van de vereniging alsmede door besluiten van de algemene ledenvergadering zijn geroepen.

Artikel 18.

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging en/of van de RBVV worden uitgevoerd en nageleefd.
 2. De voorzitter is mede aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van degenen die genoemde besluiten moeten uitvoeren, voorover hij deze redelijkerwijze had kunnen voorkomen.
 3. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris de taken en bevoegdheden van de voorzitter tijdelijk waar.

Artikel 19.

 1. De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging, hij maakt de notulen van de vergadering en brengt verslag uit van en over de vereniging op iedere bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. De secretaris moet kopie houden van alle verzonden brieven en stukken. Ook zorgt hij voor het schriftelijk jaarverslag.
 2. Het bestuur kan besluiten een gedeelte van de taken van de secretaris aan een andere bestuurder op te dragen.
 3. Bij ontstentenis van de secretaris wordt hij vervangen door de penningmeester die de taken en bevoegdheden van de secretaris tijdelijk waarneemt.

Artikel 20.

 1. De penningmeester is belast met het gehele financiele beheer van de vereniging. Hij int de contributie en andere gelden tegen behoorlijke kwitering. Voor alle door hem gedane betalingen ontvangt hij een deugdelijke kwitantie. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de uitgaven dringend noodzakelijk is. Van alle kasmutaties houdt hij nauwkeurig boek op de wijze als door het bestuur bepaald. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn eigen gelden, goederen en waarden bewaren
 2. De penningmeester is te allen tijd verplicht aan het bestuur of aan degene(n) die door het bestuur zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de bescheiden hierop betrekking hebbende.
 3. De penningmeester brengt op de ledenvergadering schriftelijk verslag uit van de financiële positie van de vereniging evenals van zijn gevoerde beheer. Hij stelt telkenmale een begroting samen en dient deze schriftelijk bij de algemene ledenvergadering in, na goedkeuring door het bestuur.
 4. Bij ontstentenis van de penningmeester wordt hij vervangen door de secretaris, die tijdelijk de taken en bevoegdheden van de penningmeester zal waarnemen.
 5. De penningmeester is bevoegd te beschikken over bank- en girosaldi tot een bedrag van of € 2.500,-. Voor het meerdere behoeft hij de schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 21.

 1. Een bestuurslid dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid kan door het bestuur met meerderheid van stemmen worden geschorst.
 2. De voorzitter kan een bestuurder, die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid heeft schuldig gemaakt, met onmiddellijke ingang schorsen tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering, waarin wordt besloten de schorsing al op straffe van nietigheid van het schorsingsbesluit van het bestuur al dan niet te handhaven.
 3. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld de bestuursvergadering, waarin tot zijn schorsing wordt besloten, bij te wonen.
 4. De eerstvolgende ledenvergadering moet de schorsing bekrachtigen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, een en ander ?
 5. Bij tussentijds aftreden of bij schorsing is het betreffende bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting zijnde eigendommen en/of bescheiden van de vereniging onverwijld aan het bestuur op eerste verzoek over te dragen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 22.

 1. In een jaarlijks voor 1 juli te houden algemene ledenvergadering zullen worden behandeld:
 2. notulen laatstgehouden ledenvergadering;
 3. het jaarverslag van de secretaris;
 4. het jaarverslag van de penningmeester;
 5. het verslag van de kascontrolecommissie;
 6. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en van de leden van de kascontrolecommissie;
 7. de voorziening in eventueel bestaande vacatures;
 8. het beleid van het bestuur;
 9. voorstellen van het bestuur;
 10. de begroting:
 11. de zaken die op de voorgeschreven wijze op de agenda voor de algemene ledenvergadering zijn gebracht.
  1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen, behoudens het bepaalde in artikel 24 en 26 van de statuten van de vereniging. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling met bijvoeging van de agenda voor de desbetreffende vergadering. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten minimaal 48 uur voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
  2. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit zo vaak als het zulks voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig acht. De agendapunten worden in de convocatie behoorlijk vermeld. De voorzitter heeft het recht de beraadslaging te sluiten tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verzet.
  3. Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, en getekend door tenminste drie leden, 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is alsdan verplicht hiervan op de algemene ledenvergadering mededeling te doen.

COMMISSIES.

Artikel 23

.

Het bestuur van de vereniging kan commissies instellen. Een bestuurslid van de vereniging fungeert zo mogelijk als voorzitter. Deze commissies zijn onderworpen aan een reglement, waarin de rechten en plichten zijn omschreven. Het bestuur stelt deze reglementen vast, met uitzondering van het reglement voor de kascontrolecommissie.

Artikel 24.

 1. Een commissie van toezicht kan zijn:

a. de tuin- en tuinkeuringscommissie;

b. de bouw- en taxatiecommissie.

 1. Bestuursleden en de daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen, zoals leden van de genoemde commissies, hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de bij dit huishoudelijk reglement aan hen opgedragen taak.

Artikel 25.

 1. Er is een tuin- en een keuringscommissie, zijnde een commissie als bedoeld in artikel 24 lid 1 sub a van dit huishoudelijk reglement. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de vereniging.

De commissies verrichten hun werkzaamheden conform de hierna volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

 1. De tuincommissie bestaat uit tenminste drie leden. De taak van de commissie is:
 2. het bepalen van het groenbeleid voor de percelen, die onder de zorg en verantwoordelijkheid van de vereniging vallen en niet de tuinen van de individuele leden betreft.
 3. het leiding geven aan het totale gemeenschappelijk algemeen werk, het opstellen van een jaarlijks beleidsplan, het op schrift stellen van de wekelijkse noodzakelijk werkzaamheden en het voorzien van de begeleiders algemeen werk van de nodige instructies.
  1. De tuinkeuringscommissie bestaat uit tenminste vijf' leden. De taak van de commissie is:
 4. het controleren en het houden van toezicht op de tuinen van de leden met betrekking tot onderhoud van de tuin, van slootkanten, van heggen, van paden en van het algemeen aanzicht;
 5. minstens tweemaal per jaar, in ieder geval in het voer- en het najaar, worden alle tuinen en het tuincomplex aan een controle onderworpen. Bij constatering van nalatigheid en/of achterstallig onderhoud wordt een en ander aan het desbetreffende lid meegedeeld. Indien binnen 14 dagen na melding de gebreken niet zijn verholpen stelt de tuinkeuringscommlssie het bestuur hiervan in kennis. Het bestuur neemt dan de maatregelen als omschreven in artikel 14 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 26.

 1. Er is een bouw- en een taxatiecommissie, zijnde een commissie als bedoeld in artikel 24 lid 1 sub b van dit huishoudelijk reglement. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de vereniging. De commissies verrichten hun werkzaamheden conform de hierna volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissies bestaan uit tenminste drie leden.
 2. De taak van de bouwcommissie is:
 3. het controleren van en het houden van toezicht op de (uitvoering van de) bouwvoorschriften met betrekking tot de opstallen op de tuinen van de leden;
 4. het adviseren van de leden bij het eventueel (ver)bouwen van het tuinhuisje, en overige opstallen e.d.;
 5. het adviseren van het bestuur met betrekking tot bouwvoorschriften, (ver)bouwen van tuinhuisjes en overige opstallen;
 6. het verrichten van speciale taken het onderhoud van het verenigingsgebouw betreffende, de loodsen, de bruggen, de toegangen enz. alsmede de water- en elektriciteits huishouding van het tuincomplex.
  1. Blijkt bij controle van de bouwcommissie dat zonder vergunning of toestemming is gebouwd of gewijzigd, dan wordt het betrokken lid daarvan in kennis gesteld.

Het betrokken lid krijgt 14 dagen de gelegenheid wijzigingen aan te brengen en de geconstateerde gebreken in overeenstemming te brengen met de verleende toestemmingen en/of vergunningen.

 1. De taak van de taxatiecommissie is:
 2. het vaststellen van het taxatiebedrag bij de verkoop van een tuinhuisje; de taxatie geschiedt door tenminste twee leden van de commissie. Van de taxatie wordt een rapport gemaakt dat wordt ingeleverd bij het bestuur.

Indien een lid zich niet kan verenigen met het taxatiebedrag kan het lid binnen één maand nadat het lid heeft kennis gekregen van de taxatie van de taxatiecommissie in beroep gaan bij de technische commissie van de RBVV; dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld;

 1. het adviseren van het bestuur met betrekking tot taxaties;
 2. het vaststellen dan wel opnieuw vaststellen van de grenzen tussen twee tuinen, indien een tuin wordt verkocht of indien een lid dit verzoekt.

WIJZIGINGEN.

Artikel 27.

Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING.

Artikel 28.

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt besloten zoals vermeld in artikel 26 van de statuten van de vereniging.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de vereniging