Inlogformulier

Gebruik verenigingsgebouw

De mogelijkheid bestaat om tegen onkostenvergoeding gebruik te maken van ons verenigingsgebouw. Het lid die hiervan gebruik maakt is aansprakelijk voor e.v.t. schade en breuk. Derden kunnen ook van deze mogelijkheid gebruik maken mits via één van onze leden gereserveerd wordt. Het betreffende lid is dan de eindverantwoordelijke.

De vergoeding tijdens het seizoen (mei t/m aug) bedraagt

Reserveringskosten € 5

Voor leden € 25

Liefdadigheidsinstellingen € 20

Niet leden € 50

Buiten deze periode wordt er een extra bedrag berekend van € 5 voor gebruik van de verwarming

Vóor gebruik

  1. Reserveren

Wanneer u het verenigingsgebouw wilt reserveren kunt u dit aangeven op de kalender onder vermelding van naam en nummer van uw huisje. De kosten voor het reserveren kunt u contant voldoen via een lid van het bestuur .

  1. Vergoeding

De vergoeding voor gebruik van het verenigingsgebouw dient z.s.m. na reservering contant te worden voldaan via een lid van het bestuur

Wanneer door omstandigheden geen gebruik wordt gemaakt van het VG krijgt u dit bedrag terug.

  1. Koelkast

24 uur vóór datum gebruik kunt u de koelkast vullen met e.v.t. voedsel en dranken

  1. Versiering

Deze mag alleen aangebracht worden aan de daarvoor aangebrachte bevestigingen. Het is niet toegestaan deuren, muren, ramen enz. versieringen aan te brengen

  1. Verwarming

De verwarming kan`d.m.v. de thermostaat op de gewenste temp worden ingesteld.

Na gebruik van het VG dient de thermostaat ingesteld te worden op 5 graden

  1. Roken

Het is niet toegestaan om in het VG te roken. Er kan buiten gerookt worden of in het zaaghok

  1. Parkeren

Op het terrein mag alleen geparkeerd worden volgens de bekende parkeer regels.

  1. Calamiteiten

Indien de kantineverhuurt wordt is altijd het tuinlind verantwoordelijk via wie (hem of haar) de kantine gehuurd wordt, dit lid kan actie ondernemen bij onverwachtse storingen.

Bij calamiteiten wordt verwacht dat "het gezonde verstand" wordt gebruikt, dus de landelijke noodnummers gebruikt worden.

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf.

Politie Rotterdam tel. nr. is 0906 1001822

  1. Overlast

Het spreekt van zelf dat buren of andere tuinders geen overlast mogen ondervinden.

Muziek na 22.00 dempen. Sluiting 24.00

 

 Voorbeeld van een knop

cooltext12610667451.png - 2.03 kb

 

 

 

Om terug te gaan naar de homepage .... Klik hier 

 

Tuinnr. 01 01a 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Bestuur x             x             x x                                   x    
Vlinder-   tuin         x           x         x               x                        
Kantine             x                                                 x x      
Voor-   terrein                   x                                                    
Kantine-   parkje           x                                           x   x            
Taxatie   com- missie x                           x x                           x            
Kascom-   missie   x           x                                               x        
Tuincom-   missie                               x                     x     x            
Wifi           x                   x                                        
Alg.   onder- houd           x                 x x     x   x   x       x                  
Planten-   bakken                                                         x              
Zaaghok                                                         x              
Dakgoten   en omgeving kantine       x                                                                
Keuken-   textiel                                 x                                      
Winkel                       x                                                
Gashok                         x                                              
Heggen   knippen                   x         x       x   x   x       x                 x
Losse   taken     x           x     x   x       x   x   x     x x         x       x  

Parkeerregeling

Deze regeling gaat ervan uit dat ieder lid recht heeft om gebruik te maken van een parkeerplaats.

De regeling geldt van 1 april tot 1 oktober . Buiten deze periode is het vrij parkeren voor leden en bezoek van leden.

Per lid/huisje mag gebruik worden gemaakt van 1 P-plaats.

Parkeren op het voorterrein is slechts toegestaan aan de rechterzijde grenzend aan het perceel nr. 80 vanaf de afvalcontainer tot het einde van de afrastering. Het aantal beschikbare plaatsen is in principe 10 mits er op een normale wijze geparkeerd wordt.  

Parkeren buiten deze aangewezen plaatsen is niet toegestaan!!!!

Aan ieder lid wordt een P kaart verstrekt met daarop het nummer van het huisje.

De P-kaart wordt achter de voorruit van de auto geplaatst.

Het is slechts toegestaan de P-kaart ter beschikking te stellen aan bezoekers die op de betreffende tuin verblijven.

Wanneer de aangewezen P-plaatsen bezet zijn dient men in de wijk te parkeren.

Ieder lid is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze toepassen van bovenstaande regeling.

Parkeren geschiedt op eigen risico. De vereniging kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor e.v.t. opgelopen schade aan auto’s.

Deze ruimte wordt gebruikt om te knutselen of te zagen.

WP 20151008 11 27 43 Pro

Hierin bevinden zich een aantal kruiwagens die door de leden gebruikt kunnen worden.

WP 20151008 11 53 42 Pro

Op vastgestelde tijden en dagen worden hier meststoffen, tuingrond enz. verkocht

De kantine wordt door ons hoofdzakelijk gebruikt voor het houden van activiteiten en vergaderingen. Zowel voor leden als niet leden kan de kantine tegen onkostenvergoeding gebruikt worden. Er is plaats voor ruim 30 personen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

  DSC 4893

DSC 4891

 

 

 

Op ons complex hebben wij de beschikking over een beveiligd Wifi netwerk waarvan de leden gebruik kunnen maken. 

 

 Wifi

Het gehele complex is voorzien van riolering. Alle huisjes zijn hierop aangesloten.

IMG 5165

I.v.m. diefstal hebben wij in 2011 de koperen delen van de waterleiding vervangen door tyleenslang. De watermeters worden na het seizoen verwijderd.

 18

Op het gehele complex kan men gebruik maken van het elektriciteits-net. De opstallen en huisjes zijn 16 amp. gezekerd. 

diy okt11 012 B